Εγγραφές στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Εγγραφή στο Α’ εξάμηνο αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  χωρίς ηλικιακό όριο,  μέχρι και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00. Σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις ειδικότητες του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Τρικάλων.

Εάν δυσκολεύστε με την ηλεκτρονική αίτηση μπορείτε να έλθετε στην γραμματεία να σας βοηθήσουμε.

Εγγραφή στο Γ’ εξάμηνο  πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ.

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ. και κάτοχοι Β.Ε.Κ. Ι.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με υποβολή  αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, στα οποία λειτουργεί Γ΄ εξάμηνο στις εν λόγω ειδικότητες, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Εγγραφή στο Α’ εξάμηνο επιτυχόντων μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας ξεκινούν από τη Δευτέρα 28-8-2023 και λήγουν την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00 και μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Παράλληλου Μηχανογραφικού είτε διά ζώσης στο ΔΙΕΚ επιτυχίας.

Η γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Τρικάλων λειτουργεί: από 12:00 έως 18:00.

Διαβάστε τις οδηγίες εγγραφής για την εγγραφή των επιτυχόντων για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω παράλληλου μηχανογραφικού! Μπορούν όμως να εγγραφούν ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εγγραφή προαχθέντων του Β’ εξαμήνου στο Γ’ εξάμηνο

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλετρονικά στο διάστημα 16 έως 30 Σεμπτεβρίου 2023. Θα υπάρξει ανακοίνωση με οδηγίες.

Previous Article
Next Article