Συνοδός Βουνού

Αρμοδιότητες – καθήκοντα

Ο «Συνοδός βουνού» αναπτύσσει την επαγγελματική δραστηριότητά του ασκώντας καθήκοντα συνοδού ανάβασης κυρίως σε ορειβασία και ορεινή πεζοπορία σε εναρμονισμό με τη «Διακήρυξη του Τιρόλου».

 • Σχεδιάζει και χαράσσει διαδρομή ορειβατικής πεζοπορίας ή ορειβασίας ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες της ομάδας που κάθε φορά συνοδεύει.Ο «Συνοδός βουνού» αναπτύσσει την επαγγελματική δραστηριότητά του ασκώντας καθήκοντα συνοδού ανάβασης κυρίως σε ορειβασία και ορεινή πεζοπορία σε εναρμονισμό με τη «Διακήρυξη του Τιρόλου».
 • Γνωρίζει με λεπτομέρεια τη διαδρομή του ορεινού όγκου και του πεδίου στο οποίο ο ίδιος και η ομάδα του θα κινηθούν.
 • Ενημερώνει τους συμμετέχοντες εκδρομείς για τη διαδρομή και τις απαιτήσεις για τη φυσική κατάστασή τους, για τον απαραίτητο εξοπλισμό κάθε δραστηριότητας και τον έλεγχο αυτού πριν από την έναρξή της.
 • Ελέγχει την ενδεχόμενη τεχνική κατάρτιση των ενδιαφερόμενων εκδρομέων σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις του προσδοκώμενου εγχειρήματος.
 • Ελέγχει την τήρηση των κανονισμών λειτουργίας και των σχετικών διατάξεων των προστατευόμενων δασικών περιοχών και των χώρων δασικής αναψυχής.
 • Ενημερώνει τους συμμετέχοντες για θέματα επιβίωσης στο βουνό, σε περιπτώσεις ανάγκης.
 • Τηρεί και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες ασφαλείας κατά την πραγματοποίηση των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 • Μεριμνά για το ενδεχόμενο ασφαλούς υποχώρησης από το εγχείρημα, προσδίδοντας πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια των συμμετεχόντων, εγκαταλείποντας τον αρχικό στόχο.
 • Διαθέτει το απαραίτητο τυπικό προσόν αλλά και την ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου, συνήθως ειδικού τύπου για ορεινούς δρόμους, σε ξερό αλλά και σε χιονισμένο αγροτικό δρόμο, καθότι αυτό αποτελεί σύνηθες εργαλείο για τη μεταφορά των εκδρομέων-πελατών του.

Προοπτικές απασχόλησης

Ο «Συνοδός βουνού» μπορεί να εργαστεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εργαζόμενος με εξαρτημένη εργασία:κές εκδρομές – εξορμήσεις τις οποίες ο ίδιος διοργανώνει.

 • Ως διοργανωτής δραστηριοτήτων υπαίθριας αθλητικής αναψυχής.
 • Να εργαστεί αυτόνομα ως επιτηδευματίας πάροχος υπηρεσιών υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων ή ως εργαζόμενος σε νομικά πρόσωπα παρόχους παρεμφερών δραστηριοτήτων.