ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΚΥΑ Ε΄/24747/2009 (Φ.Ε.Κ. 2171/ Β΄/02-10-1999) Ν.1575/1985 (Φ.Ε.Κ. 207/ Α΄/11-12-1985) Ν.3185/2003 (Φ.Ε.Κ. 229/Α/ 26-09-2003) ΑΡΘΡΟ 18, Π.Δ. 113/2012 (Φ.Ε.Κ. 198/Α/17-10-2012, ΑΡΘΡΑ 4,5), Υ.Α. Κ1/132209/2018 (ΦΕΚ 3395/Β’/10-8-2018)

Με πτυχίο και 2 ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ μπορείτε να αποκτήσετε τις άδειες:

 1. ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ
 2. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
 3. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
 4. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
 5. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
 6. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΩΝ (ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ)
 7. ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ
 8. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
 9. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΣΙΓΑΣΤΗΡΩΝ)
 10. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΓΕΙΩΝ
 11. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΤΡΟΧΩΝ
 12. ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Με πτυχίο αποκτάτε  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ και 100 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτάτε ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β’ (ανήκει στη 2η βαθμίδα)

Με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ +150 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ – ΤΑ 50 ΣΤΗΝ Α’ ΟΜΑΔΑ + ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ αποκτάτε ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Α’ (ανήκει στην 3η βαθμίδα)

Τομείς Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Επαγγελματικά προσόντα

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να γνωρίζει:

Από τη Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου

 • Τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης.
 • Τα συστήματα αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου.
 • Τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Τα κριτήρια επιλογής του ειδικού εξοπλισμού της ειδικότητάς του.

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να είναι ικανός να:

 • Συσχετίζει τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης.
 • Τη διαδικασία ενεργοποίησης της αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου.
 • Χειρίζεται ορθολογικά τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Επιλέγει τον κατάλληλο κάθε φορά ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Πραγματοποιεί διαγνωστικές εργασίες σε όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου.
 • Πραγματοποιεί εκκένωση, ανάκτηση και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε ένα κλιματιστικό σύστημα.
 • Απενεργοποιεί τον αερόσακο και τις ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα.
 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου.
 • Να διαχειρίζεται με προφορικό, γραπτό και ηλεκτρονικό τρόπο τεχνικά και διοικητικά θέματα της ειδικότητάς του.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από οικονομία χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διασφάλιση ποιότητας εργασίας και προστασία περιβάλλοντος

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει την επαγγελματική ικανότητα, μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Είναι ικανός, επίσης, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής, επειδή έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές στα καθήκοντά του.