ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Επαγγελματικά δικαιώματα

Νόμος 4512 ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ.5/17-01-2018

Άρθρο 239

Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος

1. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή- κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχυπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής. β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

Τομείς απασχόλησης

A) Υπηρεσιών υγείας/ομορφιάς και ευεξίας

 • Εργαστήρια Ποδολογίας
 • Studio καλλωπισμού νυχιών
 • Ινστιτούτα Αισθητικής στον αντίστοιχο τομέα
 • Κομμωτήρια στον αντίστοιχο τομέα

B )Τουριστικό SPA

 • Κέντρα Υδροθεραπείας, που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ
 • Κέντρα θαλασσοθεραπείας, που λειτουργούν σε οργανωμένες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 • Αστικά κέντρα με διάφορες επωνυμίες (city spa,daily spa κλπ)

Γ) Υγεία

 • Ορθοπεδικές κλινικές και ιατρικά κέντρα αποκατάστασης υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των υπεύθυνων γιατρών

Δ) Επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ορθοπεδικό υπόδημα

Ε) Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας με δικό του studio

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές , τις έννοιες και το περιεχόμενο των ιατρικών ειδικοτήτων, που σχετίζονται με το επάγγελμά του.
 • Κατέχει τις ειδικές αρχές και έννοιες, το περιεχόμενο και την ορολογία της ειδικότητάς του.
 • Aναγνωρίζει τις ανάγκες κάθε πελάτη και επιλέγει κατάλληλες θεραπευτικές και αισθητικές περιποιήσεις των άκρων ανάλογα με αυτές
 • Γνωρίζει και εφαρμόζει τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της θεραπευτικής και αισθητικής φροντίδας των άκρων, της ονυχοπλαστικής και της διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών
 • Χειρίζεται επαρκώς τα εργαλεία και τις συσκευές του πεδίου της ειδικότητάς του
 • Κατέχει γνώσεις χημείας -κοσμητολογίας και κατανοεί τη σύσταση των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων και τις ιδιότητές τους
 • Γνωρίζει τις τεχνικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του πεδίου της ειδικότητάς του
 • Διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο
 • Οργανώνει μεθοδικά και προγραμματίζει σωστά τις εργασίες του · Κατανοεί την ψυχολογία του πελάτη και ικανοποιεί τις ανάγκες του με βάση την προσωπικότητά

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Υποδέχεται τον πελάτη
 • Εξετάζει και προετοιμάζει την περιοχή, όπου θα εφαρμοστεί η τεχνική περιποίησης
 • Λαμβάνει το ιστορικό του πελάτη, εφόσον χρήζει θεραπευτικής περιποίησης άκρων
 • Παρέχει υπηρεσίες θεραπευτικής και αισθητικής περιποίησης άκρων, ονυχοπλαστικής, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών
 • Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στο πεδίο της ειδικότητάς του
 • Προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες για τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των άκρων και
 • των νυχιών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
 • Ελέγχει τη σωστή λειτουργία των συσκευών και εργαλείων στο πεδίο της ειδικότητάς του
 • Αποστειρώνει τα εργαλεία και τις συσκευές που χρησιμοποιεί.
 • Υποστηρίζει τη διοικητική λειτουργία του εργασιακού του χώρου.
 • Φροντίζει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην καμπίνα παροχής υπηρεσιών
 • Διακινεί τα αναλώσιμα υλικά και καλλυντικά και παρακολουθεί την αποθήκη
 • Κάνει έρευνα αγοράς καλλυντικών και αναλωσίμων
 • Κάνει έρευνα αγοράς συσκευών
 • Κοστολογεί προϊόντα και υπηρεσίες
 • Κάνει διαφημιστική προβολή του εργαστηρίου
 • Ακολουθεί και εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του
 • Ενεργεί με βάση τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας
 • Επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.
 • Επιλύει αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στο χώρο εργασίας
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία και την πολιτική της επιχείρησης